Make your own free website on Tripod.com

 

目錄

 

 自序

 

 《五绝》 衰柳

 

 《五绝》 陇上早雪

 

 《五绝》 访梅

 

 《七绝 》 桃花

 

 《七绝》 邯郸怀古 五首

 《七绝》 贺第二届唐宋诗词研讨会于湘潭岚园宾馆召开
 《七绝》 戏题张家界与胡明先生合影
 《七绝》 登老龙头步文鹏先生韵
 《五律》 寻幽
 《七律》 慰友
 《七律》 咏兰州
 《七律》 武侯祠
 《七律》 重返母校
 《七律》 送离鸿
 《七律》 赠贾九峰
 《七律》 寄友
 《七律》 石头城
 《七律》 丙子岁末寄业师郑文先生
 《七律》 送诸葛忆兵兄赴京做博后
 《七律》 寄乔力先生
 《七律》 送胡金望兄学成还乡
 《七律》 相思
 《七律》 答友
 《七律》 重聚
 《七律》 重返兰州
 《七律》 喜识肖玉
 《七律》 重游峨嵋感怀
 《词选》卜算子 --- 夜读
 《词选》浣溪沙
 《词选》 浪淘沙 --- 重逢
 《词选》 浪淘沙 --- 元夕道别
 《词选》 清平乐 --- 孤雁
 《词选》 沁园春 -- 黄鹤楼
 《词选》 沁园春 -- 读《离骚》
 《词选》 水龙吟
 《词选》 满庭芳 --- 恋词
 《词选》 八声甘州 --- 落花
 《词选》念奴娇 --- 登燕子矶感怀
 《词选》摸鱼儿 --- 铁驴赋
 《词选》 水调歌头
 《词选》 江城子
 《词选》 相见欢 --- 赠肖玉女士
 《词选》 蝶恋花 --- 赠友
 词选 : 江城子读《吴勉诗词千首》有感
 《词选》 沁园春 山鹰
 《词选》 浪淘沙 --- 答伍巍兄
 《自度曲》 --- 拟暨南校歌
 《联选》 门联:不亦乐乎
 《联选》 二北学庵
 《联选》 壬午春联
 《联选》 寿业师郑文先生九十华诞
 《联选》 甲申春联:说羊说猴
 一 叶庐主人近作选 : 邯郸赵维江撰
 《七律》 五十自寿
 《七律》 五十有感
 《七律》 戏题海鸥兄《水云轩集》
 《七律》 无题
 《七律》 和陶然
 《七律》 答伍巍兄
 《七律》 步徐君持庆先生韵三首
 《七律》 初识潘君
 《七律》 羊城诗会赠海洲兄
 《七律》 山西八咏(外一首)
 《七絕》 外一首 大同会议晚宴即席赋
 《五绝》 西行十咏
 夏湾拿四咏
 《七律》 贺魏君中林兄荣调
 《詞》满庭芳 和龙吟
 《詞》瑞鹤仙 贺艾治平※先生八十华诞
 《詞》瑞鹤仙 贺李文初教授七十华诞
 《詞》千秋岁•哭郑师
 《寿联》 饶芃子先生七十华诞寿庆
 《乙酉春联》 事事年年
 《丙戍春联》 春说犬猫